Skip to main content

Bezpieczny kredyt 2% – kwota dopłaty będzie naliczana według wzoru wynikającego z ustawy

Wraz z upływem kolejnych dni od opublikowania projektu ustawy dot. Programu bezpieczny kredyt 2% w której zawarte są zasady naliczania dofinansowania pojawia się co raz więcej błędnych informacji i interpretacje działania programu. Najwięcej teorii powstało wokół sposobu obliczania dopłaty. Ponieważ w ustawie został podany wzór na jej obliczanie to przedstawię na przykładzie konkretnej kwoty kredytu zastosowanie wzoru.

𝐷=𝐾𝑠∗(𝑊−2)/12%

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D – kwota dopłaty Bezpieczny kredyt 2%

Ks – kwota bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty

W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik kwartalnej stopy procentowej

Dane przyjęte do obliczeń:

D = ?

Ks = 400.000zł

W = 8,5% x 0,9% = 7,65%

0,9% – Współczynnik korygujący do wskaźnika kwartalnego stopy procentowej zawarty w ustawie.

 

D = 400.000zł x (7,65% -2%)/12

D = 400.000zł x 5,65% / 12

D = 22.600zł / 12

D = 1.883zł

 

Z powyższego równania wynika, że kwota dofinansowania w pierwszej racie wyniesie 1.883zł. Dofinansowanie w kolejnym miesiącu należy obliczyć tak samo, zakładając że jedyna zmiana pojawi się we współczynniku Ks, który zostanie pomniejszony o część kapitałową wcześniejszej raty.

W 61 miesiącu spłaty raty w obliczaniu kwoty dofinansowanie dodatkowo zmianie ulegnie współczynnik W. Na jakim poziomie będzie wskaźnik kwartalny stopy procentowej dowiemy się po 5 latach. Dzisiaj pozostaje nam jedynie prognozować jego wysokość.

Biorąc pod uwagę fakt, że kwota raty kredytu o tych samych parametrach lecz poza programem Bezpieczny kredyt 2% wyniosłaby 3.944zł łatwo zauważyć, że dopłata to prawie połowa miesięcznej raty.

Więcej o bezpieczny kredyt 2%

Chciałbyś zweryfikować czy spełniasz kryteria programu oraz poznać swoją zdolność kredytową ? Jako Ekspert Finansowy, dawniej Doradca Kredytowy zachęcam do umówienia się na bezpłatne spotkanie podczas którego udzielę Ci wszystkich informacji. Formularz kontaktowy