Skip to main content

Czy Bezpieczny Kredyt 2% wpłynie pozytywnie na zdolność kredytową?

Wciąż pojawiają się nowe informacje na temat przygotowywanego programu dopłat Bezpieczny Kredyt 2%. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że aby skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2% należy spełnić trzy warunki:

– brak własności w nieruchomości mieszkalnej

– nie ukończone 45 lat

– kwota kredytu z dofinansowaniem nie większa niż 500tys dla singli oraz 600tyś dla małżeństw lub par wychowujących         wspólnie co najmniej jedno dziecko.

Więcej szczegółów o bezpieczny kredyt 2%

Wiem już, że w programie Bezpieczny Kredyt 2% nie będziemy mieli do czynienia z ograniczeniami takimi jak maksymalna cena za m2 nabywanej nieruchomości. Nie będzie też ograniczeń dochodowych co sprawi, że program nie wyklucza nawet tych najlepiej zarabiających. A czy dopłata do raty wpłynie na liczenie zdolności kredytowej? Zakładając, że informacje, które pojawiły się ostatni w mediach są wiarygodne to należy założyć że Program Bezpieczny Kredyt 2% wpłynie pozytywnie na wysokość zdolności kredytowej. Stanie się tak ponieważ w analizie finansowej brana będzie pod uwagę rata pomniejszona o wysokość dopłaty. Ma to kluczowe znaczenie w procesie obliczania zdolności płatniczej kredytobiorcy. Sprawdź, co musi się stać aby Bezpieczny Kredyt 2% faktycznie poprawił zdolność kredytową.

ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Zgodnie z rekomendacją S dot. Banki określając naszą zdolność kredytową kierują się głównie wysokością raty. Bank analizując sytuację finansową kredytobiorcy robi to po to aby ustalić jakimi dysponujemy dochodami oraz jakimi kosztami stałymi już jesteśmy obciążeni. Bilans pomiędzy dochodami a wydatkami gospodarstwa domowego pozwala określić jaką wysokość raty nowego kredytu jesteśmy wstanie spłacać.

W programie Bezpieczny Kredyt 2% bank obliczając zdolność kredytową będzie bazował na racie pomniejszonej już o kwotę dofinansowania. Sprawi to, że przy tych samych dochodach i kosztach stałych zdolność kredytywa będzie znacznie wyższa niż w kredycie bez dopłaty.

Poniżej przykład jak różne kwoty kredytu będą generowały tą samą wysokość raty. W zestawieniu Bezpieczny Kredyt 2% a kredyt standardowy w oparciu o raty równe i raty malejące. Kalkulacja oparta o oprocentowanie 8,5% w skali roku.

WYSOKOŚĆ RATY

Kwota kredytu Bezpieczny kredyt 2%

Kwota kredytu standardowego raty równe

Kwota kredytu standardowego raty malejące 

1.000

195.000

132.000

102.000

1.500

292.000

196.000

153.000

2.000

392.000

262.000

205.000

3.000

585.000

392.000

305.000

Zastanawiasz się jakie dodatkowe korzyści mogą wynikać ze skorzystania z Bezpiecznego kredytu 2%? Zapraszam do artykułu kwota dopłaty w programie Bezpieczny kredyt 2%

Jeżeli powyższe informacje zostaną potwierdzone to zgodnie z powyższą analizą Bezpieczny kredyt 2% mógłby umożliwić zaciągnięcie kredytu dwa razy większego, niż byłoby to możliwe przy kredycie standardowym bez dopłaty. Większa kwota kredytu to możliwość nabycia droższej nieruchomości. Każdy kredytobiorca powinien jednak pamiętać, ze dofinansowanie skończy się po 10 latach. Rata po tym okresie zostanie przeliczona na nowo z zastosowaniem systemu spłaty w ramach rat równych. Sprawi to, że wysokość raty w pozostałym okresie spłaty może znacznie wzrosnąć. Rozsądny kredytobiorca decydując dzisiaj o wysokości zaciąganego kredytu powinien wziąć ten fakt pod uwagę. Oczywiście można zakładać optymistycznie, że w trakcie trwania pierwszych 10 lat spłaty kredytu wysokość wynagrodzenia będzie rosnąć dzięki czemu w przyszłości będzie nas stać na wyższe zobowiązanie. Można założyć również, że stopy procentowe ukształtują się na niższym poziomie niż ten który mamy obecnie co sprawi, ze po przeliczenia harmonogramu po 10 latach rata nie wzrośnie tak mocno jak liczymy to dzisiaj. Wszystkie te optymistyczne założenia mogą ale nie muszą się zrealizować. Dlatego rozsądny kredytobiorca powinien ocenić swoją sytuacje i niezależnie od tego jak ocenia ją banki powinien wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla siebie.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

Chciałbyś omówić swoją sytuacje finansową, zweryfikować zdolność kredytową? Chciałbyś otrzymać wskazówki w jaki sposób przygotować się do transakcji oraz kredytu? Jako Ekspert Kredytowy dawniej „Doradca Kredytowy Szczecin”zapraszam do Kontaktu w celu umówienia się na rozmowę lub spotkanie podczas którego wspólnie zaplanujemy przebieg transakcji.