Skip to main content

Bywa, że kredyt hipoteczny jest jedyną możliwością zakupu nieruchomości. O ile jednak sprawa jest stosunkowo jasna w przypadku osób pracujących na etacie, o tyle komplikuje się jeśli kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą. Dlaczego? Otóż przede wszystkim dlatego, że przedsiębiorca nie ma zagwarantowanego stałego dochodu. Czy to jednak oznacza, że właściciel firmy nie ma możliwości wzięcia kredytu hipotecznego? Oczywiście, jest to jak najbardziej możliwe, wystarczy tylko spełnić pewne wymagania. Ponadto, trzeba wiedzieć, że poszczególne branże mają określony tak zwany „scoring kredytowy”, czyli system punktowania podczas oceny zdolności kredytowej. Opiera się on na przekonaniu, że niektóre z nich wiążą się z większym ryzykiem, dlatego na pewno trudniej jest otrzymać kredyt hipoteczny prowadząc działalność w branży ubezpieczeniowej, turystycznej, transportowej, gastronomicznej i związanej z pośrednictwem finansowym. Rzecz jasna nie oznacza to, że osoby prowadzące działalność w którejś z wymienionych dziedzin nie mają szans na kredyt, ale raczej, że wymagania w stosunku do nich, np. kwota wkładu własnego, będą większe. A jakie konkretnie warunki trzeba spełnić aby otrzymać kredyt hipoteczny prowadząc działalność gospodarczą? Przede wszystkim okres prowadzenia działalności ( bez zawieszania oraz bez zmiany formy opodatkowania) nie może być krótszy niż 12, a w niektórych bankach nawet 24 miesiące. Ponadto dochody powinny być stabilne. Wysokość dochodów musi zabezpieczyć aktualne zobowiązania kredytobiorcy, kwotę raty potencjalnie przyznanego kredytu oraz pozostałe wydatki związane z kosztami życia. Ważny jest też brak zaległych zobowiązań, zwłaszcza niezaleganie z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Bank będzie też wymagał przedłożenia wraz z wnioskiem o kredyt ksiąg rachunkowych oraz PITu za poprzedni rok. Podsumowując, uzyskanie kredytu hipotecznego przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest z pewnością bardziej skomplikowane i może trwać odrobinę dłużej niż w przypadku osób uzyskujących dochody np. z tutułu umowy o pracę. Dalsze różnice pojawiają się, jeśli mamy do czynienia ze spółką, działalnością zarejestrowaną za granicą czy restrukturyzacją firmy, dlatego, przedsiębiorców, zainteresowanych zaciągnięciem pożyczki zachęcam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji i analizy zdolności kredytowej.