Skip to main content

Wysokość stóp procentowych jeszcze nigdy nie była tak niska, jak w ostatnim roku, kiedy to wynosiła 0,1 %. Taki spadek miał na celu załagodzenie ekonomicznych skutków pandemii. Niestety jednak, obecna sytuacja na rynku, w tym inflacja, sprawiła, że Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła stopniowe podnoszenie tego wskaźnika. Co to oznacza w praktyce? Jak wpłynie na potencjalnych kredytobiorców? I przede wszystkim, czym właściwie są stopy procentowe?

Zaczynając od początku, stopa procentowa to cena pieniądza, jaką trzeba zapłacić za jego pożyczenie. Koszt ten najczęściej wyrażony jest jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Co istotne, w praktyce stopy procentowe odnoszą się nie tylko do rozliczeń między klientem i bankiem, ale również do transakcji odbywających się między bankami. Trzeba tu jednak podkreślić, że, zwłaszcza z punktu widzenia kredytobiorców, wzrost stóp procentowych realnie wpływa na koszty kredytów. Dotyczy to przede wszystkim osób, które zdecydują się na pożyczkę ze zmienną stopą procentową. Mając to na względzie, w obecnej sytuacji najrozsądniejsze wydaje się wybieranie ofert ze stałą stopą procentową. Z drugiej jednak strony, wraz z podnoszeniem stóp i wzrostem wysokości rat kredytu, banki szukają sposobów na przyciągnięcie nowych klientów. W tym celu obniżają swoje marże, dzięki czemu warunki stają się znacznie korzystniejsze. Jest tu jednak pewien haczyk, mianowicie nie ma możliwości renegocjowania takich umów, istnieje jedynie szansa przeniesienia kredytu po obniżonej marży do innego banku, o ile ten będzie takim rozwiązaniem zainteresowany.

Ponadto, jak zwykle na rynku finansowym, takie rozwiązania nie są dobre dla wszystkich. Decydując się na stałe oprocentowanie klient już na starcie otrzymuje oprocentowanie o 1,5 – 2,5% wyższe niż w przypadku oferty ze zmienną stopą procentową. Ponadto, na chwilę obecną stałe oprocentowanie jest tylko na 5 lat, a po tym czasie również może ulec modyfikacjom. A zatem, aby taki kredyt faktycznie się opłacał, stopy muszą sporo urosnąć, co automatycznie sprawia, że nie są to oferty korzystne dla klientów biorących pożyczki na kilka lat.

Podsumowując, decydując się na zaciągnięcie pożyczki w pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe i sytuację na rynku. Ponadto należy dokładnie prześledzić szczegóły oferty, w tym wysokość oprocentowania, prowizji i marży. A biorąc pod uwagę szybkość zmian zachodzących na rynku finansowym, najlepiej skonsultować swoją decyzję z profesjonalnym doradcą finansowym, które bezpłatnie doradzi najlepszy dla danego klienta