Skip to main content

Branża budowlana jak każda inna rozwija się udoskonalając przy tym charakterystykę energetyczną budynków (co roku wdrażane są nowe, bardziej rygorystyczne normy i wymogi energetyczne), udoskonalając jakość materiałów oraz poprzez podnoszenie jakości usług i przede wszystkim poprzez wprowadzanie na rynek nowych technologii budowy. Najpopularniejsze w ostatnich latach alternatywne metody budowy to domy szkieletowe, prefabrykowane oraz domy kanadyjskie.

Kredyt na budowę domu drewnianego jest taki sam jak kredyt na budowę domu murowanego. Klient musi zostać pozytywnie zweryfikowany pod kontem zdolność kredytowej i wnieść do inwestycji odpowiedni wkład własny. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o kredyt to:

 • akt własność działki
 • prawomocne pozwolenie na budowę
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • projekt budowlany zatwierdzony przez odpowiedni urząd
 • dziennik budowy
 • odpis z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub warunki zabudowy (niektóre banki)

w zależność od gatunku ziemi, lokalizacji lista wymaganych dokumentów może się wydłużyć.

Mimo że kredyty na budowę domu drewnianego i murowanego w niczym się nie różnią pod względem ceny to niewątpliwie starania o kredyt na budowę domu drewnianego będą bardziej skomplikowane.

Poniżej wskażę, jakie warunki muszą być spełnione aby uzyskać kredyt hipoteczny na budowę domu w technologii innej niż tradycyjna. Decydując się na budowę domu np. metodą szkieletową należy pamiętać o tym, że nie każdy bank będzie w stanie udzielić finansowania na taką budowę. Głównym problemem są wypłacane transze z kredytu a głównie ich wielkość i częstotliwość. Nie zawsze idzie to w parze z oczekiwaniami firm, które takie domy budują. Budowa domu szkieletowego lub prefabrykowanego zazwyczaj odbywa się w ramach kompleksowej usługi firmy budowlanej. Przebieg budowy podzielony jest wówczas na trzy główne etapy:

 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i przygotowanie terenu z wykonaniem fundamentów.
 2. Przygotowanie konstrukcji domu w hali produkcyjnej firmy budowlanej. Ten etap wymaga wykorzystania większość materiałów wynikających z projektu. W hali produkcyjnej powstają całe konstrukcje ścian oraz dachu natomiast montaż i połączenie wszystkich elementów odbywa się na działce inwestora.
 3. Wykonaniem instalacji elektrycznej, sanitarnej, elewacji i często również stolarki wewnętrznej jak schody i drzwi wewnętrzne. Po tym etapie dom doprowadzony jest co najmniej do stanu deweloperskiego.

Adekwatnie do powyższych etapów przebiegu inwestycji, oczekiwania firm budowlanych co do terminów i wysokości płatności będzie odbiegł od oczekiwań banków i ich procedur. Poniżej przykład przybliżonego harmonogramu płatności na podstawie kilkunastu umów z różnych firm działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 1. Etap od 15% do 25% ceny w zależności od ilości nakładu pracy na działce. Wyrównanie terenu, wymiana gruntu, płyta fundamentowa, kosz tych prac może się różnic w zależności od uwarunkowań gruntu.

 2. Zanim firma budowlana kupi drewno oraz inne materiały i przystąpi do prac w hali produkcyjnej, gdzie powstają wszystkie elementy budowanego domu, zażąda od inwestora gwarancji i zabezpieczenia wszystkich kosztów, które będą poniesione na tym etapie. Nie trudno zauważyć, że właśnie ten etap jest najkosztowniejszy. Przedział wysokości transzy na tym etapie oscyluje między 35% a 55% całej ceny. W sumie aby zapłacić za dwa pierwsze etapy należy dysponować kwotą ok 70% całej ceny.
 3. Ostatni etap związany z montażem instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonie elewacji, elementów stolarskich jak np. schody, drzwi wewnętrzne itd. To ok 30% całej ceny.

Powyższe przykłady płatności nie zawsze idą w parze z procedurami banków, które zazwyczaj kredyt na budowę domu dzielą na więcej transz. Banki na przestrzeni ostatnich lat głównie finansowały budowy w technologii tradycyjnej, która charakteryzuje się tym, że wszystkie etapy budowy odbywają się bezpośrednio na działce inwestora co pozwala bankom kontrolować przebieg prac na każdym etapie budowy. Banki wypłacą kolejną transze kredytu pod warunkiem, że zaawansowanie budowy potwierdza prawidłowe spożytkowanie środków z wcześniejszej transzy. Przed każdą kolejną transzą większość banków przeprowadzi inspekcję na placu budowy i tylko gdy zakres prac będzie na odpowiednim etapie zostanie wypłacana kolejna część kredytu. Zatem Głównym problem w staraniach się o kredyt i wyborze najkorzystniejszego banku jest połączenie procedur bankowych pod względem rozliczania transz z oczekiwaniami firmy, którą wybierzemy do wybudowania domu.

Każdy wniosek o kredyt na budowę domu w technologii drewnianej czy prefabrykowanej jest inny. Nie można wskazać najlepszego banku do tego typu przedsięwzięcia. Rolą eksperta kredytowego dawniej doradcy kredytowego jest dokładne przeanalizowanie umowy zawartą z firmą budowlaną i na jej podstawie wytypowanie wszystkich banków, które będą wstanie dopasować się swoimi procedurami do przebiegu budowy oraz wynegocjowanie najkorzystniejszych indywidualnych warunków kredytu.